Disclaimer

De content op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.